V úterý 3. května jsme měli možnost na večerní mši svaté přivítat novokněze z brněnské diecéze P. Milana Werla. Nyní působí jako kaplan v Hodoníně.

P. Mgr. Milan Werl, Ph.D. vystudoval na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně obor Matematika. Při studiu se začal zajímat o křesťanství a požádal o křest. Při snaze o opravdový život z víry přicházel postupně na to, že Bůh chce naplnit Milanovy nejhlubší touhy povoláním ke kněžství. Po sedmi letech od svého křtu tedy nastoupil cestu k jeho přijetí. Působil také v misijním společenství Antiochia. V červnu 2020 přijal  jáhenské svěcení a 19. června 2021 kněžské svěcení v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně.

Z jeho promluvy při mši svaté jsme si mohli mimo jiné odnést myšlenku, že příklad dokonalé modlitby nám dal Ježíš v Getsemanské zahradě. Po mši svaté otec Milan uděloval novokněžské požehnání. 

4484

4484

4484

4484

4484

4484

Další fotografie