8.května si připomeneme 130. výročí narození významného absolventa Arcibiskupského gymnázia. P. Alois Čáp byl skutečně mnohostrannou osobností a jeho život je dobře zmapován. 

Význam literárních prací, politického působení a vliv na formování mládeže je bohužel nedoceněn do dnešní doby. Narodil se ve Zdounkách u Kroměříže, pocházel z rolnické rodiny a na gymnáziu v Kroměříži studoval celých osm let. Jeho kněžský život je svázán s městem Přerov, kde působil od roku 1923. Pracoval na poli sociálním, kulturním i politickém. Politika jej vždy zajímala, stal se městským radním za ČSL, od roku 1937 je náměstkem starosty. Vede přerovské Orly, iniciuje stavbu orelského stadionu a Lidového domu. Zahájil opravu kostela sv. Jiří, nejstarší památky v Přerově a sám se aktivně podílel na archeologickém průzkumu lokality. Po celý svůj život píše, je členem redakce několika časopisů, skládá poezii, uvádí divadelní hry. V roce 1939 jej gestapo zatkne a vězní po celou válku v Buchenwaldu a Dachau. S podlomeným zdravím se vrací, ale hned se zapojuje do aktivního života. A s ještě větším úsilím než před válkou. Stane se ředitelem ambiciózního a veleúspěšného projektu, který vznikl již v roce 1924, a tím byla Kněžská nemocniční pojišťovna. Správcem byl sám olomoucký arcibiskup Prečan. Komunisté si účty s nepokojným knězem vyřídí v roce 1949. Majetek pojišťovny zabaví a P.Čápa odsoudí na deset let do vězení. Částečné rehabilitace se dočká až v roce 1953. Tento mimořádný muž a morální vzor své doby je prakticky neznámou, nepřipomínanou osobností. Jsme rádi, že si jeho datum narození můžeme připomenout v našem kalendáriu.