Ve dnech 23. 2. a 24. 2. jsme se my, třída 2. S, vypravili na výlet do Olomouce, abychom popřáli Mons. biskupu Josefu Hrdličkovi k jeho 80. narozeninám.

Když nám paní profesorka Bekárková na začátku roku nabídla, že bychom mohli jet za otcem biskupem a oslavit s ním životní jubileum, zhostili jsme se tohoto úkolu s radostí. Již před Vánocemi jsme začali vystoupení postupně dávat dohromady. Nakonec jsme vymysleli pásmo skládající se z pěveckého a recitačního bloku. Mons. Josef Hrdlička je nejen biskup, ale i autor mnoha písní a překladatel básní. A tak jsme nacvičili pěvecké a recitační vystoupení, kde jsme předvedli nejen tvorbu otce biskupa, ale i jeho oblíbenou písničku.

Představení jsme museli několikrát kvůli špatné pandemické situaci odsunout, ale nakonec jsme se do Olomouce opravdu podívali. Část z nás se vypravila do Olomouce již ve středu, kdy jsme navštívili Moravské divadlo a shlédli představení – operu Georgese Bizeta Lovci perel. Po divadle jsme ještě společně s otcem biskupem A. Baslerem vystoupali až na věž katedrály svatého Václava. Následně jsme se vydali na Stojanovu kolej, kde jsme byli ubytovaní.

Zbytek třídy přijel do Olomouce ve čtvrtek. Společně jsme na Arcibiskupské kurii předali připravené dary. Avšak tím nejlepším bylo vystoupení, které se nám moc povedlo. Po rozhovoru s otcem biskupem, občerstvení a prohlídce Arcibiskupského paláce jsme se všichni vydali zpět do Kroměříže.

Za celou 2.S děkujeme paní profesorce Lence Pospíšilové, která nám pomohla s hudební složkou vystoupení. Paní profesorce Věře Olexinové za vedení při vytváření grafického daru pro otce biskupa a za doprovod v Olomouci. A v neposlední řadě naší třídní paní profesorce Ivě Bekárkové, která celé vystoupení zorganizovala a ve všem nás podpořila.

Veronika Motyčková, 2. S

4273

4273

4273

4273

4273

4273

Další fotografie.