V úterý 1.2.2022 se uskutečnila odložená přednáška s názvem "Dva týdny v Texasu" našeho bratra jáhna Jožky Biernáta.

Část adventu trávil s dalšími spolubratry v USA,  což je tradice stará již 24 let, že moravští exulanti, zejména P. Nesrsta se (dosud vždy o prázdninách) starají o naše jáhny. Mohli jsme slyšet mnoho zajímavých zkušeností jak ze života farností, tak na rančích, nebo i z centra NASA v Hustonu, a vidět mnoho krásných fotografií. Z historie jsme se dozvěděli např. o tom, jak se Texas odtrhl od Mexika a pak byl nějakou dobu samostatný, proto může mít svou vlajku na stejné úrovni jako vlajku USA. Pěkný zážitek měli ze setkání krajanů, kde byli vyzváni, aby zazpívali nějakou písničku, tak zazněla adventu příhodná skladba "Ejhle Hospodin přijde" a - přidala se nějaká starší paní, která si postupně vybavovala slova.. Bratr jáhen sklidil zasloužený potlesk ve zcela zaplněném studentském klubu.

 V úterý 15.2.2022 jsme se mohli od absolventa AG Mgr. Lukáše Urbana dozvědět něco o Kapverdských ostrovech. Navštívil je poprvé už v roce 2012 ( s kamarádem knězem) a vloni se svojí rodinou, což nebyla úplně ta pravá dovolená, protože s 2letou dcerkou a 4letým synem museli být neustále ve střehu. Přesto nezabránili úrazu Vojtíška, který si v jídelně rozrazil čelo, takže museli vyhledat lékařskou pomoc, a tak si mohli udělat názor i na tamější zdravotnictví. Kromě faktografie o ostrovech jsem se dozvěděli také něco o náboženství, lidech, jídle apod.

4249

4249

4249

4249