Ve středu 2. února se na naší škole uskutečnila prodejní sbírka na Nadační fond Betlém nenarozeným. Tato organizace nabízí pomoc matkám, které v souvislosti s těhotenstvím ztrácejí bydlení, ocitají se v nepříznivé životní situaci a nezvládají tuto situaci řešit samy.

Byli jsme osloveni pracovníky pastoračního centra, abychom jako dobrovolníci pomohli s organizací této sbírky. Oslovili jsme některé učitele a další studenty, aby upekli na tuto akci něco dobrého. Ti se tohoto úkolu zhostili velmi dobře a celkem se nám sešlo kolem 15 druhů různých výrobků.

Napečené dobroty, kávu a dekorační předměty jsme prodávali během všech přestávek ve vestibulu školy. O nabízené věci byl zájem a téměř vše se prodalo. Celá akce se velmi vydařila a celkem se vybralo 6 300 Kč.

Na závěr chci poděkovat „dobrovolníkům“ Tereze Stachoňové, Anežce Ryšicové, Veronice Motyčkové a Elišce Chvátalové. Dále děkuji všem učitelům a studentům, kteří pro tuto prodejní sbírku něco upekli nebo vyrobili. V neposlední řadě děkuji všem, kteří si během akce něco zakoupili.

Prokop Janský, 2.S

4234

4234

4234

4234

4234