Srdečně vás zveme do naší školní galerie na výstavu výtvarné skupiny třídy 4. K s názvem INSPIRATIVNÍ OSOBNOSTI v typografických portrétech.

Jak práce vznikaly?

V hodinách výtvarné výchovy jsme se nejprve teoreticky seznámili s typografií, podívali jsme se na práce celosvětově uznávaného designéra Ladislava Sutnara, zjistili jsme, že za nejedním zajímavým plakátem nebo frekventovaným logem stojí grafické studio Najbrt a v neposlední řadě jsme si představili přehlídky grafického designu.

Pro výtvarné zpracování si každý zvolil osobnost, která ho něčím inspiruje. Následně bylo nutné udělat si rešerši a vypsat podnětné myšlenky a podstatné informace z jejího života, což tvoří samotný obsah portrétů. Při vlastní tvorbě byla důležitá nejen pomocná lineární kresba portrétu se správnými proporcemi a umístěním ve formátu, ale především následná práce s písmem – řešit např. výběr písma, jeho velikost, tloušťku, hustotu, kontrast, možnou inverzní verzi, to celé v souladu a s respektem k portrétu zobrazované osobnosti.

V závěru proběhla společná reflexe nad pracemi. Každý student navíc danou osobnost představil a inspiroval tak ostatní spolužáky zajímavými postřehy. Dále jsme plynule a nenuceně přešli do němčiny a některé věci zazněly i v tomto jazyce.

 

Halík, Winehouse, Kafka, Shakespeare, Eminem a další.

Přijďte se inspirovat do Galerie Na Schodech!

Jana Svobodová

4226

4226

4226

4226

4226

4226