Překladatelskou soutěž vyhlašuje Filozofická fakulta UP v Olomouci. Soutěž probíhá ve dvou kolech a je příležitostí pro jazykově nadané studenty vyzkoušet si, jaké je to být profesionálním překladatelem.

Partnerem soutěže je německá akademická služba DAAD a letošní ročník se konal pod záštitou české Jednoty tlumočníků a překladatelů.

Školní kolo proběhlo dne 3. 11. 2021, jeho vítězkou se stala Sára Gilíková z 5K a postoupila tak do kola univerzitního.

5. 1. 2022 následovalo univerzitní kolo, ve kterém studenti překládali dva texty v souhrnném rozsahu jedné normostrany, jeden text publicistického nebo uměleckého stylu a jeden text odborného stylu. Hodnotila se věcná přesnost a stylová přiměřenost vůči originálům, jazyková správnost a stylistická obratnost výsledných českých textů. Úspěch překladu závisel nejen na znalosti cizího jazyka, ale i na tom, jak dobře student ovládá češtinu.

V obrovské konkurenci nadaných středoškoláků z 82 škol obsadila Sára 1. místo.

Děkujeme jí za výbornou reprezentaci školy a gratulujeme  k vítězství!

Jana Koutná

4224