Dne 14. ledna 2022 se konalo školní kolo 48. ročníku Olympiády v českém jazyce.  Zúčastnilo  se ho 28 žáků, kteří soutěžili ve dvou kategoriích.

Olympiáda měla dvě části. V první žáci pracovali s textem a řešili úkoly jako např. odstranit stylizační nedostatek, doplnit interpunkci, vytvořit slova podle zadání, nalézt slovní ekvivalenty, vysvětlit možný smysl věty.

V druhé části soutěžící psali volný slohový útvar na téma U nás na náměstí a V naší rodině mám nejraději ...  v  rozsahu 25 – 30 řádků.

Vyučující jazyka českého všem řešitelům děkují za účast a vítězům přejí výborné výsledky v okresním kole.

Výsledky:

II. kategorie

  1. místo  Eliška Kutálková, 1.P
  2. místo Marie Rundtová, 1.P
  3. místo  Eliška Chvátalová, 2.S

II. kategorie

  1. místo František Kordík , 2.A
  2. místo Anna Hrušáková, 3.A
  3. místo Sára Gilíková, 5.K a Jan Doubrava, 5.K

Vladimír Koutný