Slavnost Zjevení Páně jsme ve čtvrtek 6. ledna prožili také na naší škole. Dopoledne „Tři králové“ požehnali školní prostory, vestibul provonělo kadidlo a zaměstnanci v přilehlých kancelářích, sborovně, knihovně, na vrátnici i v dílně mohli přispět do tradiční Tříkrálové sbírky. Skupina studentů tři mudrce doprovázela svým zpěvem a na všech dveřích se objevil známý nápis K+M+B 2022.

Ve večerních hodinách se dvě tříkrálové skupinky společně s otcem Petrem a bratrem jáhnem Jožkou vydaly do prostor domova mládeže a navštívily a požehnaly obydlí studentů. Také oni měli možnost přispět na charitní dílo v rámci Tříkrálové sbírky.

Slavnostní den završila mše svatá v kapli P. Marie, kterou svým zpěvem doprovodil školní sbor AVE pod vedením Mgr. Michaela Korbičky.

Tři králové nalezli toho, koho hledali. Mohou nám být vzorem vytrvalosti v našem každodenním hledání Světla v našich životech. 

Odkaz na další fotografie

 

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204

4204