Navštívil nás novokněz a absolvent AG P. Petr Janíček

V úterý 4. ledna sloužil večerní mši svatou absolvent AG P. Petr Janíček. V současné době působí jako kaplan v Přerově.

Ve svém kázání se otec Petr opíral o evangelní úryvek, vyprávějící o tom, jak první apoštolové následovali Pána Ježíše. Bylo to na doporučení Jana Křtitele, proto bychom měli naslouchat těm, kterým jsme svěřeni. Také se od apoštolů máme inspirovat tím, abychom trávili s Kristem čas, jako oni zůstávali u něho. A poté se o svou zkušenost nebojme rozdělit, vždyť díky Ondřejovi se Petr dozvěděl o Ježíši Kristu.

Otec Petr také zavzpomínal na svá studijní léta na AG a s radostí svědčil o tom, že už teď od Pána dostal daleko víc, než si představoval.

Na závěr otec Petr uděloval novokněžské požehnání.

4199

4199

4199

4199

Další fotografie