Přípravný kurz k přijímacím zkouškám proběhne formou dvou sobotních setkání, a to 5. března 2022 a 19. března 2022. Bližší informace najdete zde.