Přípravný kurz k přijímacím zkouškám proběhne formou dvou sobotních setkání, a to 5. března 2022 a 19. března 2022. Bližší informace najdete zde.

Při přihlašování do kurzu dodržujte tento postup:

  1. Vyplňte formulář k přípravnému kurzu k přijímacím zkouškám zde
  2. Až Vám potvrdíme účast (počet míst v kurzu je omezen), teprve potom zaplaťte kurzovné. Neplaťte kurzovné dřív, než Vám bude potvrzena účast v kurzu!