Do letošního adventu jsme vstoupili v neděli 28. listopadu. Otec Petr s bratrem jáhnem Josefem za účasti studentů i zaměstnanců AG požehnali v pondělí o hlavní přestávce školní adventní věnec. Společně jsme tedy započali adventní dobu.

Během celého adventu jsme prožívali rorátní mše svaté a ve čtvrtek také na roráty navazovala snídaně pro studenty v čajovně.

Studenti a zaměstnanci školy měli možnost se zapojit do adventní aktivity s názvem “Péče o vztahy”, a tím mohli přispívat k budování našich vztahů jak v rodinách, tak právě i tady na AG. Na každý týden bylo připraveno určité téma – modlitba, úklid duše, štědrost, setkání. Každý z nás, kdo se do této aktivity zapojil, mohl symbol každého týdne připevnit na nástěnku, která byla umístěna v kapli sv. Stanislava.

Ve vestibulu školy byly také k dispozici hvězdy s různými úkoly, a po jeho splnění jsme mohli nazdobit vánoční strom, buď v kapli sv. Stanislava, nebo v kapli Panny Marie.

V závěru adventní doby naši studenti, kteří se připravují na svátost biřmování, navštívili nemocnici Milosrdných sester sv. Vincence de Paul. Popřáli všem pacientům pokojné a požehnané Vánoce, zazpívali vánoční koledy a předali malý dárek.

Celý advent se nesl v pokojném duchu, protože jsme měli možnost se ztišit a připravit se na hlavní podstatu Vánoc, a to narození našeho Spasitele.

4197

4193

4193

4193