Zvlášť to platí v případě posledního dílu Veletrhu absolventů, který byl tentokrát zaměřen na pedagogické a umělecké fakulty. 

Sešlo se více jak dvacet zájemců o budoucí studium a dalších patnáct  bylo přítomno prostřednictvím Teams. Bývalí studenti přijeli v silné sestavě, jedna dívka byla připojena online a komunikovala se  studenty z obrazovky. Konference  připomínala spíše setkání managementu firmy Apple nebo Google. Diskuse účastníků byla velmi živá, protože naši absolventi reprezentovali nejenom různé obory, ale rovněž různé názorové proudy na vysokoškolské vzdělávání v Česku. O humor  i vážné výměny názorů  nebyla nouze a studenti a studentky občas nevycházeli z údivu, co je na vysokých školách  možné. Není divu, že se veletrh protáhl a přes mistrnou práci konferenciéra Kuby Zavřela se končilo v pozdních večerních hodinách. Díky patří Marušce Kolaříkové, Lídě Noskové, Anežce Sedlářové, Patrikovi Bartošíkovi a rovněž  Adéle Zmrzlíkové, která s námi byla propojena přes počítač.

Skončil maraton tří setkání bývalých a současných studentů školy.  Bez spolupráce spousty dobrých lidí by se nepovedl, a proto děkujeme alespoň touto formou.

Veletrh je za námi a na něj bude navazovat připravovaný projekt, který škola spustí v lednu 2022.  Ten je opravdu natolik vyjímečný, že ho ještě nějakou chvíli neprozradíme. Můžeme jen naznačit, že naši studenti nebudou sami v náročných situacích prvních týdnů vysokoškolského studia. Současně  žáci 4. ročníku dostanou novou platformu pro své dotazy CO, KDE a JAK mám studovat.

Těšíme se na další ročník veletrhu na podzim roku 2022!

Mgr. Libor Ondráček

4176

4176