Studenti a zaměstnanci školy mají od školního roku 2019/2020 možnost přispívat prostřednictvím mezinárodní organizace Mary‘s Meals na jídlo dětem v chudých částech světa a tak jim zároveň zajistit přístup ke vzdělání.

Motivace těchto dětí chodit do školy je silnější, když součástí vzdělávání je také školní stravování. Náklady na jedno jídlo denně pro tyto děti činí cca 2 Kč.

V 1. pololetí tohoto školního roku se vybralo 5 790 Kč, tedy zajistili jsme jedno jídlo denně pro 2 895 dětí.

Celkem od školního roku 2019/2020 jsme organizaci Mary’s Meals zaslali 34 582 Kč.

Děkujeme všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou.

Pokladničky Mary’s Meals jsou umístěné ve studentském klubu a v čajovně.

Více informací o aktivitách Mary’s Meals můžete najít na nástěnkách u kaplí nebo na www.marysmeals.cz.

4174