V úterý 14. prosince se poprvé oficiálně sešla skupina studentů spolu se zástupcem pedagogů a duchovních, aby se zapojili do synody zahájené papežem Františkem v říjnu tohoto roku v Římě.

Název synoda je ze dvou řeckých slov: „syn“ – „spolu“ a „hodos“ – „cesta“, tzn. dá se přeložit jako „společně na cestě“.

Synoda se obvykle týká především zástupců biskupů z různých zemí světa, kteří se společně s papežem zabývají a reagují na aktuální problémy církve a světa.

K synodě, o které hovoříme nyní, byli ale papežem pozváni všichni pokřtění (duchovní i laici), aby si uvědomili svoji spoluzodpovědnost za církev, jíž jsou součástí, aby se učili vzájemně si naslouchat a konečně, aby společně hledali odpověď na otázku Krista: „Co si o mě a o mé církvi myslíš ty?“ (srov. Mt 16,15).

K hledání odpovědi na tuto otázku se schází věřící v menších skupinách, takových, jaké máme třeba tady na AG, od prosince 2021 do konce ledna 2022. Závěry těchto skupin se shromáždí na diecézní, národní a kontinentální úrovni a pošlou do Říma, kde se jimi budou zabývat biskupové při biskupské synodě v říjnu 2023.

Naší velkou radostí je, že si synodu na AG koordinují sami studenti a že se do ní zapojili i někteří z těch, kteří v loňském roce přijali na AG křest. Jsou tak skutečně aktivními křesťany s touhou podílet se na tom, jak to v církvi a ve světě vypadá a moc jim za to děkujeme.

o. Petr


Modlitbu za synodu a víc informací o celém synodálním procesu najdete zde: Synoda 2021 - 2023 krok za krokem - Církev.cz (cirkev.cz)

4162