Křesťan a společnost – tak znělo téma duchovní obnovy zaměstnanců, kterou v sobotu 27. listopadu vedl P. Pavel Hofírek, farář v Rožnově pod Radhoštěm. Jednotlivé katecheze byly prokládány časem na ztišení a také možností k soukromému rozhovoru nebo svátosti smíření. Obnovu zakončila mše svatá v kapli Panny Marie.

Otec Pavel promlouval o typech křesťanů, jejich vztahu k víře a církvi a místě každého z nás v různorodé společnosti. Zdůrazňoval, že společnost není anonymní dav, ale jednotliví konkrétní lidé. Jako křesťané nemáme rozlišovat lidi na ONI a MY, ale se všemi jednat jako se svými blízkými a usilovat o dobro pro všechny.     

Duchovní obnova nám umožnila odložit každodenní starosti, vypnout mobil, a načerpat z Boží síly do adventních dní.

4141

4141

4141

4141

4141

4141