Na naší škole funguje roverský kmen. Ten se skládá ze skautů naší školy, kteří se chtějí skautingu věnovat i přes týden, kdy jsou na internátě. A protože jeden ze skautských zákonů zní „skaut je prospěšný a pomáhá jiným“, rozhodli jsme se uspořádat sbírku potravin a základních hygienických potřeb pro Charitu Kroměříž.

Nemáme od slov daleko k činům, a tak jsme se pustili do práce. Někdo roznášel plakátky, další sháněl krabice, jiní rozdávali mezi žáky i učitele lístečky se seznamem vhodných potravin a hygienických potřeb. Po třech dnech propagace jsme ve čtvrtek 25.11. ráno ještě před vyučováním mohli vidět výsledky. Potraviny a hygienické potřeby nosili vyučující, zaměstnanci školy, žáci i rodinní příslušníci. Každý donesl nákup podle svých možností. Někdo plnou igelitku, někdo malý balíček rýže. Takováto sbírka má ale výhodu, že se opravdu počítá vše, a tak jsme byli velmi vděční za každý kousek. A pro ty, kteří zapomněli něco nakoupit, jsme měli nachystanou pokladničku na příspěvek. Výsledek akce nás překvapil a nadchnul. Takový ohlas jsme nečekali. Nakonec jsme naplnili celý zavazadlový prostor AG dodávky trvanlivým jídlem a hygienickými prostředky. Za vybraných 3812 Kč jsme dokoupili vše, co ve sbírce chybělo. Obzvláště jsme si dali záležet na výběru plenek, o kterých se pan Souček toho večera dozvěděl jistě mnoho. Druhý den ráno, tedy v pátek, jsme výsledky naší sbírky dovezli do místní Charita Kroměříž, odkud poputuje mezi potřebné. Jménem celého roverského kmene bych všem, kteří jakkoli přispěli do sbírky, chtěla moc poděkovat za štědrost, protože jsme společně dokázali velkou věc. Je to pro nás motivace do dalších akcí a věříme, že příští rok se s námi opět zapojíte. 

Za roverský kmen Anna Chytilová

4131

4131

4131

4131

4131

4131