Dne 12. listopadu proběhlo po roční pauze v aule našeho gymnázia další kolo České lingvistické olympiády. Po každoročních úspěších ve formě pravidelné účasti v celostátním kole byl tento rok ve znamení hledání nových tváří, které by nahradily již bývalé reprezentanty.

Studenti v hojném počtu bojovali s fidžijštinou, pukapukštinou či gumatjštinou. Že jste o takových jazycích ještě neslyšeli? Mluví se jimi třeba v Austrálii nebo na Cookových ostrovech a počet mluvčích se pohybuje jen v řádu tisíců. Právě s nimi a jejich gramatikou se soutěžící potýkali. Vítězem školního kola je Julie Štefková z 3.B, která dosáhla 36,5 bodu, následována Marií Havlíkovou (3.B) a Matějem Květoněm (4.C). Jestli budou dosažené body stačit k postupu do regionálního kola, se dozvíme během prosince po vyhodnocení výsledků z celé Moravy. Všem soutěžícím děkujeme za účast a výše jmenovaným držíme palce.

Jan Kutálek