V úterý 9. listopadu na svátek Posvěcení lateránské baziliky měly třídy 1.P a 2.S svoji ročníkovou mši svatou. U této příležitosti nás navštívil i novokněz P. Michal Staufčík.

Třídy si připravily hudební doprovod ke mši svaté. Otec Michal nám ve svém kázání připomněl význam Lateránské baziliky a zdůraznil její důležitost. Mše svatá se také nesla v duchu poděkování obou tříd za uplynulé čtvrtletí, učitele a kolektiv a prosby za budoucí studium na této škole. Na závěr nám otec Michal udělil novokněžské požehnání.

4110

4110

4110

4110

4110

4110