Tři slova, naprosto jednoduchá, obyčejná, bez kterých však nelze žít v žádném vztahu. Tedy v dobrém vztahu.

„Hledíme-li na Svatou Rodinu, upoutává nás jednoduchost života, který vede v Nazaretu. Je to příklad, který velice prospívá našim rodinám a pomáhá jim stávat se stále více společenstvím lásky a smíření, kde se zakouší něha, vzájemná pomoc a vzájemné odpuštění. Připomeňme si tři klíčová slova pokojného a radostného života v rodině: s dovolením, děkuji, promiň. Rodina, ve které se namísto neomalenosti žádá o dovolení, namísto sobeckého jednání se děkuje a ve které ten její člen, který zjistí, že učinil něco nepěkného, umí požádat o odpuštění, taková rodina potom žije v pokoji a radosti. Pamatujme si tato tři slova.“

Papež František, 2014

 

Děkujeme o. Petru Káňovi za krásnou duchovní obnovu, kterou pro nás připravil a kterou jsme měli možnost prožít bezprostředně pro třídních schůzkách. Vybral si pro nás silné téma. V dnešní době zvlášť důležité. Rodiny jsou čím dál tím víc zranitelnější a zraňovány, a tak je potřeba neustále hledat sílu i "návod", jak dobře naše vztahy žít.  Děkujeme také všem, se kterými jsme vytvořili skvělé společenství lidí, za jejich svědectví, zkušenosti i povzbuzení, která zazněla.

Čas duchovní obnovy byl naplněn nejen povídáním, ale také páteční mší sv. i večerní adorací, ranní společnou modlitbou sv. růžence a pak závěrečnou mší. Velkou radost a potěšení nám připravil sbor AVE, který doprovázel obě mše nádherným zpěvem.

Snad také bude vyslyšeno i naše společné přání a na jaře se uskuteční další duchovní obnova. Už teď se na ni velmi těšíme a zveme i ostatní rodiče.

Manželé Strakovi

4088

4088

4088

4088

4088

4088