V neděli 23. května o Slavnosti Seslání Ducha sv. přijalo 36 studentů převážně z naší školy svátost biřmování v kostele sv. Mořice v Kroměříži. Slavnostní liturgii společně s dalšími kněžími celebroval olomoucký pomocný biskup Mons. Josef Nuzík.

Otec Petr v úvodu představil všechny biřmovance a uvedl farnosti, ze kterých pocházejí. Otec biskup ve své promluvě poděkoval za dopisy, které biřmovanci již na podzim před původním termínem biřmování adresovali otci arcibiskupovi. Připomněl některé skutečnosti, které v dopisech studentů zazněly: vděčnost rodičům nebo prarodičům za předání víry, zhodnocení celé přípravy na biřmování, motivy výběru duchovního hesla nebo biřmovacího patrona. Zároveň otec biskup povzbudil přítomné k prožívání života, který čerpá z ovoce darů Ducha sv., a k ochotě nechat se vést Božím Duchem ve všech oblastech svého života.

V závěru biřmovanci poděkovali otci biskupovi za udělení svátosti, otci Petrovi za duchovní vedení během přípravy a vyjádřili také svůj dík všem, kteří se podíleli na formaci, vzdělávání a organizaci celé přípravy.

Slavnost svým zpěvem doprovodila schola studentů AG, která vznikla právě pro tuto výjimečnou událost. Biřmovance také podpořili svou přítomností rodiče a přátelé.

3792

3792

3792

3792

3792

3792