Ve středu 19. května se v kostele sv. Mořice sešli studenti maturitního ročníku, učitelé a další zaměstnanci na maturantské mši sv.

Děkovnou bohoslužbu za léta strávená na naší škole sloužil o. Petr. Ve své homilii navázal na liturgické texty a popřál studentům úspěšné složení maturitní zkoušky a vše dobré na další životní cestě, která by měla být založená na 3 pilířích: modlitbě, eucharistii a svátosti smíření. 

Pozvání na mši svatou přijali také kněží, kteří působili na naší škole během studia současných maturantů v jáhenské službě. Z Rajnochovic přijel P. Jiří Šůstek, který zde již 3 roky působí jako kaplan. P. Ondřej Talaš dorazil z nedalekého Zlína a P. Milan Maštera, který vykonával službu jáhna na AG v minulém roce, přicestoval z Hranic. V závěru se všichni tři podělili s přítomnými o drobné vzpomínky na dobu strávenou na AG.

Před závěrečným požehnáním ještě maturanti poděkovali svým třídním učitelům, vychovatelům, pracovníkům pastoračního centra, všem kněžím a vedení školy. 

Slavnostní liturgii doprovodila svým zpěvem schola maturantů pod vedením Elišky Plačkové.

3784

3784

3784

3784

3784

3784

3784

Další fotografie.