Cílem soutěže Office Arena je motivovat žáky základních a středních škol k práci s moderními informačními technologiemi. Naše škola se této soutěže účastnila již potřetí, z toho dvakrát jsme měli zástupce ve finále a letos náš student získal i medailové umístění.

Soutěž je realizována ve spolupráci se Vzdělávacími centry Microsoft Partneři ve vzdělávání Česká republika a je koncipovaná jako tříkolová, skládající se ze školního, krajského a celostátního kola.

Ve školním kole soutěžící řeší vědomostní test ze znalostí prostředí a využití programů Word, Excel, PowerPoint a OneNote a obecné otázky, týkající se informačních technologií. Letos se do školního kola zapojila většina studentů prvního a druhého ročníku a také studenti sekundy. Soutěžilo se ve dvou kategoriích – žáci základních a středních škol. Z každé kategorie mohli dva nejlepší postoupit do krajského kola.

Naši školu letos reprezentovali Filip Čížek a Petr Ivan ze sekundy a Roman Mikoláš z 2.A. Úkolem krajského kola bylo zpracovat pomocí nástrojů Office vlastní projekt na zadané téma. Z vytvořených projektů porota vybrala z každého kraje nejlepší práci do finále. Za zlínský kraj v kategorii základních škol postoupil do finále student sekundy Petr Ivan.

Finále se uskutečnilo 5. 5. 2021 formou online obhajoby soutěžní prezentace v prostředí Microsoft Teams. Petr výborně prezentoval svůj projet nazvaný Skluzavkové eko-hřiště před odbornou porotou a získal krásné 3. místo.

Petrovi i ostatním účastníků krajského kola blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

za kabinet informatiky
Pavla Valentová

3764

3764

3764

3764

3764

3764

3764