Mezinárodní spolupráce na projektu Erasmus+ pokračuje i přes všechny obtíže, které způsobují omezení spojená se současnou epidemiologickou situací. Studenti využívají pro prezentaci své práce platformu eTwinning.

Ve středu 28. 4. 2021 proběhlo 1. společná videokonference všech zapojených studentů i vyučujících z Německa, Anglie, Irska a České republiky.

Všechny zúčastněné na začátku pozdravil ředitel koordinátorské školy – Egbert Gymnasia v Münsterschwarzachu -  pan Markus Binzenhöfer. Hodně úspěchů při práci jim také popřál ředitel Arcibiskupského gymnázia  Mgr. Jan Košárek.

Po společné úvodu a představení byli žáci rozděleni do jednotlivých skupin podle vlastního výběru. Dohodli se na průběhu spolupráce, termínech setkávání a konkrétních úkolech.

Studenti AG se v mezinárodní konkurenci  neztratili, předvedli  velmi dobrou znalost jazyka a organizační schopnosti, za což jim patří velký DÍK!

Setkání ukončila německá koordinátorka paní Ilona Schuster, shrnula dosavadní průběh spolupráce a popřála studentům hodně sil k zvládání vytyčených úkolů.

 

Pevně doufáme, že příští společné setkání proběhne letos v září v Kroměříži.

Jana Koutná a Petra Ševčíková
koordinátorky projektu na AG

3762

3762