Učená společnost České republiky sdružuje významné vědce působící na českém území. Každoročně uděluje ceny mj. v kategorii „středoškolský student“ za výjimečné vědecké aktivity v přírodovědeckých a humanitních oborech.

3760

V rámci SOČ (Středoškolské odborné činnosti) bylo ve 42. ročníku ročníků 2019/2020 přes 1100 prací, nemluvě o dalších soutěžích, včetně Expo Science Amavet. Z těchto soutěžích bylo letos oceněno 7 studentů středních škol v celé ČR.

Náš student Šimon Sukup se letos v rámci SOČ umístil v celostátním kole na 2. místě v kategorii fyziky s prací "Energetická bilance magneticky indukované reorientace Ni50Mn28Ga22 a konstrukce mikropumpy". „Byl jsem díky tomu nominován na mezinárodní soutěže. Za SOČ jsem obdržel cenu děkana FJFI ČVUT. Na výzkumu jsem pracoval v rámci programu Otevřená věda více než rok na Fyzikálním ústavu Akademie věd České republiky ve skupině materiálů s magnetickou tvarovou pamětí pod vedením Dr. Olega Heczko“ vysvětluje Šimon Sukup.

Studovaná slitina disponuje magnetickou tvarovou pamětí a je tedy schopna se deformovat vlivem magnetického pole. Má nespočet potenciálních uplatnění od medicínské technologie až po letecký průmysl. Šimon v rámci SOČ pracoval na dvou projektech, a to srovnání energie nutné pro pseudoplastickou deformaci monokrystalů zmiňované slitiny mechanickým působením a magnetickým polem a na užití vzorků slitiny pro tvorbu peristaltické mikropumpy s potenciálním využitím v mikrofluidice a biochemii.

Práce na projektech zabrala celý školní rok, Šimon každé dva týdny dojížděl do Prahy a účastnil se dvouměsíční stáže v Akademii věd ČR.

„Výsledky práce jsem publikoval ve formě příspěvku ve sborníku 20. konference českých a slovenských fyziků pořádané JČMF. Nyní publikuji článek v časopise JASB. Výsledky své práce a také svou peristaltickou mikropumpu jsem prezentoval na semináři se zahraniční účastí pořádaném Oddělením magnetických měření a materiálů AV ČR“ vysvětluje další užitek práce Šimon.

Šimonovi gratulujeme k jeho mimořádným úspěchům a děkujeme za letitou vynikající reprezentaci AG.

 3759 sukup simon