V prosinci 2020 se rozhodla zastavit spolupráci na projektu Erasmus+ španělská koordinátorská škola, důsledkem toho byl projekt předčasně ukončen. Protože žáci projevili zájem dále spolupracovat, změnili jsme projekt na eTwinningový.

Žáci sekundy AG, spolu s žáky z Polska a Řecka, nadále pracují v online prostředí Twinspace. Nepotkají se sice osobně při zahraničních výjezdech, stále se ale vídají při videokonferencích a sdílejí tak výsledky své práce. Poslední videokonference se uskutečnila ve čtvrtek, kdy žáci v mezinárodních týmech prezentovali svůj výzkum o tzv. food miles (uhlíková stopa způsobená převozem potravin od výrobce ke spotřebitelům). Žáci si vybrali potraviny v kategoriích maso, ovoce, sladkosti, nápoje, mléčné výrobky a zeleniny. Spočítali uhlíkovou stopu potravin, které běžně nakupují a navrhli ekologičtější variantu. Výstupem je velmi zdařilá genially prezentace, kterou žáci při videokonferenci popisovali. Projekt bude pokračovat dalšími aktivitami až do června.  

Mgr. Hrdá, Mgr. Fridrichová

3744

3744