Na jaře 2021 byly vyhlášeny výsledky projektu Komenský 2020. A my studentky ze 2. S bychom vám o něm a o naší účasti chtěly něco povědět.

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. výročí úmrtí Jana Amose Komenského, Učitele národů. Cílem bylo oslovit českou společnost s Komenského poselstvím k nápravě. Výzva se týkala sedmi oblastí: vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost. Abychom se do projektu mohly zapojit, domluvily jsme se se spolužačkami, vytvořily tým, vybraly jsme si jednu oblast a na ni se zaměřily.

Shodly jsme se na podnikavosti, přesněji v oblasti životního prostředí. Projekt tedy získal název ECOmenský. Směřovaly jsme na třídění odpadu, dopad na naši planetu a naším cílem bylo namotivovat lidi, aby třídili, více se zajímali o své okolí a byli ohleduplnější k přírodě. Jako první aktivitu jsme zvolily dotazník, prostřednictvím něhož jsme se dozvěděly, jak jsou na tom naši spolužáci a učitelé. Díky tomu jsme pak věděly, jaké příspěvky a informace máme sdílet. Platformu pro sdílení těchto informací tvořil převážně instagram. Mezi informacemi nechyběl ani zajímavý a jistě také naučný rozhovor s majitelkou bezobalového obchodu, ze kterého jsme byly nadšené a hned ho sdílely!

Projekt vyvrcholil veřejným hlasováním, do kterého se zapojila i většina z vás. Nakonec jsme s 4039 hlasy kategorii střední školy vyhrály! Děkujeme za každičký hlas a hlavně za podporu.

3741

3740