Od 19. do 25. dubna prožíváme s celou církví Týden modliteb za duchovní povolání, který každoročně vrcholí o 4. neděli velikonoční, která se nazývá nedělí Dobrého pastýře.

Při každé mši svaté, která je přenášena online z kaple Panny Marie na AG, se na tento úmysl modlíme.

Zamyšlení o duchovním povolání s P. Vladimírem Schmidtem, spirituálem Arcibiskupského kněžského semináře v Olomouci.

Zajímavá svědectví ze života řeholníků a zasvěcených osob můžete najít zde.

3738