Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži ve spolupráci se Správou Arcibiskupského zámku a zahrad v Kroměříži zahájilo na podzim roku 2020  projekt, jehož cílem jsou vyškolení mladí průvodci, schopni erudovaně podat historický výklad a pracovat s návštěvnickými skupinami historických objektů a památek.

Naši studenti mají s průvodcovstvím řadu zkušeností, ale ještě nikdy nemohli získat souvislé vzdělání v oboru, zakončené certifikátem. Nyní tuto možnost mají a v příštím týdnu zahajují praxi pod vedením pracovníků zámku. Sály sice ještě zejí prázdnotou, ale na případné návštěvníky i v době covidové je potřeba být připraven.

Projekt primárně míří na průvodcovství po kroměřížském zámku, ale úspěšní absolventi kurzu obdrží certifikát, se kterým mohou lépe a snadněji získat místo průvodce například ve svém domovském regionu. Na závěr průvodcovské školy složí absolventi  zkoušky před odbornou komisí. Projekt je jediný svého druhu v celé republice a nás těší, že se na jeho zrodu podílí právě studenti naší školy.

 3728