V minulém týdnu proběhlo školní kolo chemické olympiády. I když byl aktuální ročník značně ovlivněn epidemickou situací a s ní související karanténou (což zasáhlo především praktickou část, která se letos místo v laboratoři uskutečnila netradičně doma s využitím dostupnějších chemikálií, ale také část teoretickou, kladoucí tentokrát mnohem vyšší nároky na samostatnost studentů, protože možnost konzultací s vyučujícími byla značně omezena), našla se na naší škole šestice odvážných studentů, která si s nelehkými úlohami poradila skvěle.

První místo obsadil Jan Doubrava ze 4.K, druhého dosáhl Michal Košůtek ze 2.C a třetí skončila Anna Hrušáková ze 2.A. Těsně za nimi se umístily Karolína Škubalová (2.A), Anežka Šušlíková (4.K) a Pavlína Křetínská (4.K).

Všem účastníkům gratuluji k výborným výkonům a velmi si cením toho, že zvládli prokázat chemické znalosti a schopnosti i v takto náročných podmínkách.

3722

3722