Na Velký pátek se můžete doma pomodlit křížovou cestu školou, kterou jsme pro Vás připravili a která v ten den bude celá k dispozici na školním Youtube kanále. Odkaz je zde.

Přeji Vám požehnané Velikonoce. O. Petr 

3718