Dne 4. března proběhlo ve formátu TEAMS online krajské kolo Konverzační soutěže v ruském jazyku. Naši školu reprezentovaly v kategorii SŠ I. Nela Štelcová z tercie a v kategorii SŠ II. Irena Košťálová ze 4. B.

Obě děvčata perfektně zvládla všechny nástrahy ruského jazyka a svým projevem přesvědčila čtyřčlennou porotu, že se ruštině na AG daří. Studentky ve svých kategoriích s přehledem zvítězily a obě postoupily do ústředního kola, které proběhne 21. dubna opět v online prostředí. Gratulujeme oběma dívkám ke skvělému úspěchu, přejeme hodně odvahy, štěstí a invence v kole ústředním. Za jejich přípravu děkujeme taktéž jejich učitelce paní Eleně Volkové.

Za předmětovou komisi cizích jazyků E. Otáhalová