Ve středu 17. 2. jsme měli možnost společně slavit postní mši svatou s udílením popelce. Postní bohoslužbu slavil o. Petr v kapli Panny Marie za přítomnosti některých zaměstnanců a studentů naší školy. Ostatní studenti a zaměstnanci mohli sledovat mši svatou na školním kanále YouTube.

Ve své promluvě o. Petr zmínil význam postní doby jako příležitosti k obrácení srdce k Bohu a představil postní aktivitu, kterou připravilo Pastorační centrum Pod Věží pro studenty a zaměstnance školy. Zapojit se ale může každý, kdo bude mít o tuto aktivitu zájem.

Letos si připomínáme v rámci místní i celosvětové církve několik významných výročí.

  • 15. září budeme slavit 1100 let od smrti sv. Ludmily. Je patronkou církevního školství a na její svátek každoročně slavíme Den církevního školství.
  • 11. ledna uběhlo přesně 100 let od jmenování Antonína Cyrila Stojana arcibiskupem olomouckým. Seznámíme se s jeho životem i službou pro arcidiecézi.
  • Před 40 lety, 31. prosince 1980, papež Jan Pavel II. vyhlásil sv. Cyrila a Metoděje za spolupatrony Evropy. Připomeneme si jejich význam nejen pro náš národ, ale i pro celou Evropu.
  • 8. prosince loňského roku papež František vyhlásil Rok sv. Josefa, protože před 150 lety byl papežem Piem IX. sv. Josef prohlášen za Ochránce církve. K této příležitosti vydal papež František také apoštolský list Patris corde.
  • 19. března začne církev prožívat Rok rodiny vyhlášený papežem Františkem. V ten den před pěti lety papež vydal svoji apoštolskou exhortaci Amoris Laetitia týkající se manželství a rodiny.

 

Jakým způsobem se můžete do postní aktivity zapojit? 

  • Každý týden v neděli zveřejníme na stránkách školy a na FB stránce Pastoračního centra Pod Věží příspěvek týkající se jednoho výročí, krátce ho představíme a zároveň nabídneme aktivity, které v daný týden můžete plnit. Navazují na 3 pilíře postní doby: modlitbu, půst a almužnu. 
  • V kapli Panny Marie je znázorněna „cesta“ tímto postním obdobím. Fotky, které nám pošlete při plnění aktivity, na ní také zveřejníme. Budeme po ní takto „putovat“ až k velikonočním svátkům. 

Doufáme, že vám nabízena aktivita pomůže prožít plněji postní dobu a bude příležitostí ke vzájemnému povzbuzení a sdílení našeho úsilí.

 3697

 3697

 3697

 3697