Již několikátým rokem mají naši studenti možnost se připravovat na získání mezinárodního certifikátu FCE a v loňském roce jsme vytvořili i malou skupinku pro CAE.

Také si mohou díky pretestům vyzkoušet, zda jsou jejich jazykové znalosti na takové úrovni, aby si troufli na reálnou zkoušku.

V letošním školním roce, právě na základě těchto pretestů se někteří z nich na FCE zkoušky přihlásili a uspěli. Celkem 9 studentů získalo FCE a 2 studentky také CAE, což jim ulehčí maturity z jazyka nebo přijetí na vysoké školy v zahraničí.

Všem srdečně blahopřejeme a doufáme, že další studenti v budoucnosti jejich řady rozšíří.

Za PK AJ Mgr. Svatava Hrdá