V pátek 5. 2. proběhlo školní kolo německé konverzační soutěže, tentokrát netradičně online prostřednictvím MS Teams.

Samotná soutěž se skládala z monologického výstupu na vylosované téma po přípravě, umění pohotově a adekvátně reagovat na dotazy poroty a popisu sdíleného obrázku bez přípravy.    

Porota hodnotila zejména hloubku zvládnutí tématu, kreativitu, šíři a úroveň slovní zásoby, gramatickou správnost a výslovnost.   

Výsledky III. kategorie:

  1. místo Kristýna Bulvasová, 5.K
  2. místo Sára Gilíková, 4.K
  3. místo Monika Martinková, 3.B

Děkujeme všem zúčastněným němčinářům za zájem o soutěž i v tomto formátu, za výborné výkony za ztížených podmínek a komunikaci v německém jazyce s úsměvem na tváři.

Blahopřejeme a vítězce přejeme hodně zdaru v okresním kole, které proběhne online začátkem března. 

  Jana Svobodová, Romana Popelková

 3689

 3689

 3689