Mnozí se nás ptají, jak pokračuje oprava varhan. Proto krátké shrnutí.

Varhany již nyní hrají, jsou však ve zkušebním provozu, chybí dokončit několik drobností a chybí nám kolaudace. Vše se protahuje z důvodů koronavirových opatření. Pevně však věříme, že celou opravu dokončíme v průběhu jara. Z celkové částky 718 000 Kč potřebné ke generální opravě varhan nám nyní zbývá doplatit jen 190 000 Kč.

Děkujeme srdečně všem dárcům a zároveň prosíme o další pomoc a podporu.

3027 varhany