Každoročně si druhé únorové úterý připomínáme Den bezpečnějšího internetu. Letos připadá na dnešek, tedy na 9. února. Využíváme této příležitosti k zahájení krátkého seriálu, který se zaměří na různá rizika spojená právě s užíváním internetu. 

Začínáme jevem bohužel poměrně běžným, vyděračským e-mailem. Někdy odhalíme, že jde o nesmysl, velice rychle, ale nepřipraveného uživatele může zaskočit a vyděsit: co když do mého počítače opravdu někdo pronikl?  

Vyzkoušejte simulaci – FAKE EMAILu, kterou připravil projekt E-Bezpečí (více o tomto užitečném počinu na E-Bezpeci.cz). E-Bezpečí poskytuje i bezplatné poradenské služby všem, kteří se na ně obrátí v obtížné životní situaci spojené s internetem či mobilními telefony: Poradna E-Bezpečí – Napiš nám

3687