Úspěch Ondřeje Oharka ve filozofické soutěži 

Nebojme se myslet! je filozofická soutěž pro studenty předposledních a absolventských ročníků středních škol, jejímž cílem je podpořit rozvoj kritického myšlení. 19. prosince 2020 proběhlo první kolo, ve kterém účastníci píší esej v češtině. Téma mohou vybírat: z nabídky čtyř citátů zvolí jeden, který je nejvíc inspiruje. Ve druhém kole, do kterého postupuje dvacítka nejlepších, už se píše v cizím jazyce (na výběr je angličtina, němčina, francouzština a španělština). Z druhého kola vzejdou dva vítězové, kteří dostanou možnost reprezentovat Českou republiku na Mezinárodní filozofické olympiádě. 

V konkurenci 110 studentů z celé ČR se na skvělém 3. místě umístil Ondřej Oharek s esejí na téma „Jestliže si někdo necení evidence, jakou evidenci mu pak předložit, abychom dokázali, že by si jí cenit měl?“ (Sam Harris, „Is the Foundation of Morality Natural or Supernatural? The Craig-Harris Debate“) 

A co říká o své zkušenost Ondřej? „Účast v soutěži byla příležitostí pro procvičení analýzy textu. Nejvíce mě zaujalo, jak jsem na základě krátkého citátu dokázal napsat esej s pohledem na věc, který mě zpočátku vůbec nenapadl. To mě opravdu překvapilo. Jsem moc rád za možnost zúčastnit se této soutěže a za to, že se něco takového vůbec pořádá.“ 

Ondřejovi srdečně blahopřejeme a přejeme hodně zdaru ve druhém kole. 

 A. Řezníčková

3682