Program FAST je mezinárodně uznávaný program, který se i díky Arcibiskupskému gymnáziu poprvé dostává do České republiky. Projekt je realizovaný v partnerské spolupráci s Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.

FAST podporuje spolupráci školy a rodiny, pomáhá zlepšovat vztahy v rodinách, seznamuje rodiny studentů a buduje vztah rodič – dítě.

Metodická příprava projektu probíhá již od ledna 2020, nyní jsou bohužel aktivity projektu utlumeny z důvodů omezení prezenční účastí ve školách. Všichni však pevně věříme v brzký začátek projektových aktivit. Těšíme se na realizaci a na zapojení studentů a jejich rodin do projektu.

 3672