Každý rok v předvánočním čase se mohou studenti zúčastnit školního kola Olympiády v českém jazyce. Letos bylo vše jinak. Ale ani distanční výuka nemohla zabránit studentům, kteří mají češtinu v oblibě, otestovat si znalosti rodného jazyka: vše proběhlo on-line formou.

Zúčastnění si museli poradit s gramatikou, logikou a slohem na téma „Kniha, kterou jednou napíšu“.

Předmětová komise českého jazyka vyhodnotila práce studentů tak, že udělila dvě první místa se shodným počtem bodů a jedno místo třetí.

1. místo Kateřina Váňová
              Jan Doubrava

3. místo Šimon Maňur

Všem studentům, kteří se do školního kola olympiády zapojili, děkujeme a vítězům gratulujeme.

Laďka Maňurová

 3658

 3658

 3658