Ve čtvrtek 17. prosince se žáci sekundy zúčastnili videokonference s partnerskými školami z Polska, Estonska, Španělska, Itálie a Řecka. Celkem se úspěšně podařilo připojit více než 60 žákům a učitelům. Setkání v sobě spojilo téma projektu – ekologii a Vánoce.

Žáci rozdělení do mezinárodních týmů vypracovali prezentace na témata jako Pollution at Christmas, Sustainable Food, Christmas Tree nebo Ethical Shopping. Během videokonference jednotlivé týmy prezentace přečetli ostatním.

I přes nepříznivou epidemiologickou situaci, která neumožňuje vyjet do partnerských škol, pracují žáci dále na projektu Climate Change Agents, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie, online. Aktuálně žáci pracují na online kalendáři a mezinárodní kuchařce. Věříme, že v příštím roce by mohly proběhnout první zahraniční cesty a žáci by se mohli se svými zahraničními partnery setkat a pracovat na projektu nejen online.

 Mgr. Svatava Hrdá a Mgr. Ludmila Fridrichová

3653

3653

3653

3653