Ve středu 16. prosince předal pan ředitel Mgr. Košárek a Mgr. Hrdá ceny vítězkám soutěže o logo projektu Climate Change Agents, který je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie. Adéla Kopecká (4. B) a Ema Neckařová (1. P) za svá loga obdržely Kindle čtečku.

Oběma gratulujeme a věříme, že se budou nadále zapojovat do projektových aktivit.

Mgr. Svatava Hrdá a Mgr. Ludmila Fridrichová

3651

3651