Studenti Arcibiskupského gymnázia – konkrétně 14 zástupců třídy 4K – mají možnost v letech 2020 – 2022 spolupracovat na projektu Erasmus+ s názvem Implementation and Acceptance of Environmental Protection Measures in the Czech Republic, Germany, Ireland and The United Kingdom. Na projektu se podílejí také žáci partnerského Egbert Gymnasium v Münsterschwarzachu, Glenstal Abbey School z Irska a St Laurence Education Trust z Anglie. Všechny spolupracující školy jsou katolické školy zřizované benediktinským řádem.

Původně měl být projekt odstartován v září 2020  společným setkáním všech zúčastněných škol v K roměříži, ale vzhledem k m imořádným událostem daným pandemií COVID – 19  bylo nutné přesunout práci do online prostoru a pro spolupráci mezinárodních skupin využívat platformu eTwinning.

Cílem projektu je naučit budoucí dospělé, jak žít udržitelně, jak řešit změnu klimatu a další ekologické výzvy. Vzhledem k zaměření všech spolupracujících škol  byla jako základní myšlenkový zdroj zvolena encyklika papeže Františka Laudato si.

koordinátorky projektu Jana Koutná a Petra Ševčíková

3650 vlajka eu