Dne 9. prosince jsme se zúčastnili online vyhlašování soutěže Knihovny Václava Havla o nejlepší studentský esej. Tato soutěž se koná každý podzim a studenti středních škol posílají své eseje, které píšou na vybrané téma. Letošním tématem se stala otázka: Co je nám do Běloruska?

V porotě bývají známé osobnostmi, nejinak tomu bylo letos, kdy v ní zasedli spisovatelka Klára Vlasáková, básník Ivan Motýl, publicistka a disidentka Petruška Šustrová, novinářka Petra Procházková a redaktorka Radia Wave Kateřina Čopjaková.

Při vyhlašování jsme měli možnost vyslechnout každou z těchto osobností. Témata byla různá: od podoby eseje a její tradice v různých zemích přes popis voleb v Bělorusku až po vysvětlování redaktorské práce v novinách. Básník Petr Motýl pro tuto příležitost také složil čtyřverší o situaci v Bělorusku.

Od těchto osobností zazněly též tipy na různá periodika (kde si lze přečíst nejen eseje), například A2, Salon Práva či Pasáže.

Celý večer se nesl v příjemné atmosféře, a ačkoliv při samotném vyhlašování nikdo z nás neuspěl, vyhlašování jsme si užili a dostali alespoň celkové uznání poroty, která obdivovala, že se našlo tolik lidí, které ještě něco takového jako esej zajímá, mají odvahu a pustí se do toho. Myslíme si, že účast v soutěži člověka obohatí, ať uspěje či ne, protože už samotným psaním a zážitkem v podobě vyhlašování získá mnoho cenných zkušeností.

Nikol Nováková a Ondřej Oharek

 3649