V úterý 8. prosince jsme na naší škole oslavili svátek Neposkvrněného početí Panny Marie. V minulých letech vždy tento svátek a zároveň naši pouť slavila celá škola v kostele P. Marie, letos v důsledku hygienických opatření se konala slavnostní mše svatá ve školní kapli P. Marie.

Pozvání na poutní mši svatou přijal kaplan z Rajnochovic P. Jiří Šůstek, který je absolventem naší školy a také zde prožil roční jáhenskou službu. V homilii vysvětlil význam a podstatu svátku a nabídl inspirace pro náš každodenní život.
V závěru mše svaté o. Petr poděkoval řediteli školy Mgr. Janu Košárkovi za realizaci a dokončení opravy varhan v kapli P. Marie. Pan ředitel zmínil, že náklady na opravu činily 760 000 Kč, i když zpočátku se jevila finanční náročnost celého díla v řádu desetitisíců. Poděkoval také všem, kteří na obnovení varhan přispěli jakoukoliv částkou.
Slavnostní liturgii doprovodil sbor složený z učitelů, vychovatelů a dalších zaměstnanců školy. Poutní mše svatá byla obětována za všechny dobrodince a podporovatele AG.

3638

3638

3638

3638

3638