I při studiu z domova se studenti účastnili soutěží. V listopadu se 17 odvážných postavilo dvěma textům, které měli co nejlépe přeložit z angličtiny do jazyka českého.

Úkol to byl nelehký, protože jedna věc je pochopit smysl textu, druhá pak správně formulovat myšlenky, byť v rodném jazyce. Nicméně, všichni účastníci se úkolu zhostili velmi dobře a členové předmětové komise AJ pak byli v těžké situaci, když vybírali ty nejlepší. Nakonec byli s bodovou převahou vybráni Erik Zeman (4C), Jan Doubrava (4K) a Sára Gilíková (4K). Všem úspěšným překladatelům blahopřejeme a doufáme, že se stejně dobře zúčastní dalšího klání, tentokrát na univerzitě v Olomouci.

PK anglického jazyka