Na začátku měsíce listopadu si vždy připomínáme ty, kteří nás předešli na věčnost. Máme možnost získat plnomocné odpustky a pomoct jim nebo jiným duším v očistci, které to potřebují. Podmínkami pro získání plnomocných odpustků je sv. přijímání, sv. zpověď, modlitba na úmysl papeže, nemít zalíbení ani v lehkém hříchu a navštívit hřbitov a pomodlit se tam za zemřelé.

Ty, kteří nás opustili v tomto roce, jsme si připomněli na dušičkovém tablu jménem a fotografií a v pondělí 2. listopadu o. Petr sloužil za tyto zemřelé v kapli Panny Marie mši svatou.

Zaměstnanci školy si připravili na každý pracovní den v listopadu krátké zamyšlení nad textem evangelia, které bylo vždy k dispozici na Facebooku školy a na školním kanále Youtube. Toto zamyšlení sloužilo ke vzájemnému povzbuzení v této době a nabízelo inspiraci, jak můžeme prožít tento konkrétní den. Bylo také reakcí na den Bible, který jsme v církvi prožívali v neděli 15. listopadu.

Poslední středu v měsíci listopadu jsme se připojili k iniciativě Červená středa na podporu všech pronásledovaných pro víru a modlili se za ně při ranní mši svaté v kapli Panny Marie.

3625

3625

3625

3625

3625