Před námi je opět doba adventní. Každým rokem se na naší škole připravujeme na Vánoce účastí na rorátních mších sv. a také adventní aktivitou.

Současná situace nedovoluje prožít tuto dobu zcela tak, jak jsme byli v minulých letech zvyklí. Rádi bychom nabídli adventní aktivity všem, kdo mají zájem se zapojit, i když právě nemohou být ve škole.

V pracovní dny kromě středy bude ráno v 6.45 hodin v kapli P. Marie mše sv. přenášená online. Do 17. prosince budou mše sv. rorátní.

Studenti, kteří již budou mít prezenční výuku, se mohou zapojit do adventní aktivity formou plnění úkolů a následným zavěšením hvězdy na adventní strom v kapli Panny Marie. Ostatní studenti se mohou také podílet na postupném zdobení stromu plněním úkolů v domácím prostředí.

Prostřednictvím edupage studentům zašleme odkaz na tabulku, kde mohou vyplnit splněný úkol (modlitba, dobrý skutek, mše svatá) a pracovníci pastoračního centra zavěsí hvězdu na adventní strom v kapli Panny Marie. Společně tedy, ať už doma nebo ve škole, můžeme vyzdobit adventní strom a připravit se tak modlitbou, účastí na mši svaté nebo vykonáním něčeho dobrého pro druhé na blížící se Vánoce.

3618