Milí maturanti, vážení rodiče,

od středy 25. 11. 2020 bude na základě nařízení vlády obnovena prezenční výuka žáků maturitního ročníku. Výuka bude probíhat podle pravidel vydaných MŠMT. Prosím všechny studenty o dodržování všech níže uvedených pokynů.

Výuka bude probíhat následujícím způsobem:

 • Předměty, kde se učí pouze homogenní skupiny (celá třída, polovina třídy) učíme prezenčně dle platného rozvrhu (ČJ, MA, AJ, NJ, RJ, FJ, ZSV, NV, AK, NK, FK, RK).
 • TV – pokračujeme distančně (pouze zadáváme, TV se vyučovat nemůže a není zde zaručena homogenita).
 • VOLITELNÉ PŘEDMĚTY (LA, ŠJ, DG, IT, MV, TP) – pokračuje distanční výuka se zadáváním učiva, studenti si mohou domluvit s vyučujícími individuální konzultace.
 • SEMINÁŘE DVOULETÉ A JEDNOLETÉ – pokračuje distanční výuka (pouze zadávání učiva). Konkrétní podobu seminářů se skupinou studentů projednají individuálně jednotliví vyučující. V čase seminářů jsou vyučující studentům k dispozici pro individuální konzultace.
 • Semináře FJ, RJ probíhají prezenčně (skupina je tvořena pouze žáky jedné třídy).

K výuce seminářů distančně nás vedou následující kroky:

 • Dle vyjádření MŠMT není možné mísení žáků jednotlivých tříd. Zachování homogenity třídy má dokonce přednost před splněním všech témat ŠVP. Prosím o dodržování tohoto pravidla studenty i mimo vyučovací hodiny a také na domově mládeže. Opatření je důležité z důvodů případných omezení a karantény.
 • On-line výuka prostřednictvím Teams není možná v čase vyučovací hodiny vzhledem k dojíždění studentů.
 • Prezenční výuka se nám jeví jako důležitá a klíčová.

Prezenční výuka bude zahájena ve středu 25. 11. 2020 dle řádného rozvrhu jednotlivých tříd.

Ubytování na domově mládeže bude možné od 17.00 hodin v úterý 24. 11. 2020. Všem ubytovaným studentům budou zaslány přesné pokyny k pravidlům pobytu na domově mládeže.

Stravování ve školní jídelně AG bude možné od středeční snídaně 25. 11. 2020. Pro stravující se žáky budou vydány pravidla respektující epidemiologická opatření.

Pro studenty bude k dispozici otevřená školní knihovna a pastorační centrum. Studentský klub bude zatím uzavřený.

Prosíme všechny studenty o dodržování všech nařízení:

 • Studenti musí ve všech prostorách AG používat roušky (mimo vlastní pokoj DM).
 • Studenti respektují hygienická nařízení.
 • Z důvodů častého větrání v prostorách školy prosíme studenty o teplé oblečení.
 • Prosíme studenty o nemísení se mezi jednotlivými třídami.

Pevně věřím, že i přes všechny obtíže spojené s obnovením prezenční výuky, nám tento čas přispěje k dobré přípravě k maturitní zkoušce a na AG prožijeme požehnaný adventní čas.

Na setkání se těší

Mgr. Jan Košárek